JOGSZABÁLY AZ ELÁLLÁSRÓL – ÁTGONDOLÁSRA! Járvás Éva  – Facebook. Ptk. ;, ;, 320. § Szerződéskötéskor hatályos Ptk. XX. fejezet...